Pages Menu
Twitter
Categorieën Menu

Geplaatst op Jun 18, 2018 in Blog | 0 reacties

Verslag Energy Hack NL

Tijdens de 48-urige Energy Hack NL (25-27 mei) ontwikkelden meer dan 70 deelnemers en experts, met inzet van de aangeboden (realtime) data en technologieën, vernieuwende prototypes en apps. De resultaten zijn gericht op de uitdaging hoe we in Nederland een 100% duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening realiseren.

EnergyHackNL
Vanuit Avans heeft een team meegedaan aan deze Energie Hack NL. Dat team bestond uit twee masterstudenten (Esteban Willemse, Technische Universiteit Eindhoven en Mertijn Weeda, Tilburg University) en een Avans student (Mike van der Slikke). Deze studenten werken aan een onderzoeksproject vanuit ons lectoraat Smart Energy en worden begeleid door Ad Breukel en Sonja Bouwman. Esteban deelt graag zijn ervaring over de Energy Hack NL met ons.

“Mertijn en ik zijn voor Avans en de TU/e bezig met een onderzoek naar vehicle-to-grid (V2G). V2G maakt het mogelijk om de batterijen van elektrische auto’s in te zetten om real-time vraag en aanbod te balanceren. Dit door auto’s op slimme tijden te laten op- en ontladen. Tijdens de Energy Hack NL kon je meedoen aan drie verschillende challenges, namelijk:  (1) Flexibele Energie, (2) Duurzame Gebiedsontwikkeling en (3) Duurzame Mobiliteit. Omdat V2G zowel meer flexibiliteit levert voor het elektriciteitsnetwerk en de potentie heeft om elektrische auto’s aantrekkelijker te maken, leek het ons interessant om het V2G concept te gaan testen tijdens de Energy Hack NL.

Tijdens het weekend hebben we geprobeerd om een simulatiemodel te maken waarin elektrische auto’s ingezet werden voor het balanceren van vraag en aanbod. Om dit zo realistisch mogelijk te doen met de middelen die wij hadden, probeerden we hierbij data over het laadgedrag, elektriciteitsproductie en elektriciteitsconsumptie mee te nemen in ons model. Deze Data werd beschikbaar gesteld door verschillende bedrijven die als partners de Energy Hack NL faciliteerden.

Naast het werken aan een simulatiemodel, hebben we mogelijke businessmodellen bedacht om te kijken of het aanbieden van V2G lucratief zou kunnen zijn. Om de baat voor Enexis zo hoog mogelijk te houden (één van de aspecten waarop beoordeeld werd), hebben we enkel businessmodellen besproken waarbij elektrische auto’s in werden gezet voor het balanceren van vraag en aanbod. Hier kregen we positieve reacties op en we kregen tevens feedback over hoe we dit verder uit zouden kunnen werken.

Om ervoor te zorgen dat een dergelijk business model gaat slagen zal de gebruiker van een elektrische auto enkel baat moeten hebben bij V2G en dus geen last moeten ervaren. Een lastige barrière waar we overheen moeten komen is dan ook de mogelijkheid dat de batterij van een elektrische auto leeg is wanneer de eigenaar de auto nodig heeft. Dit probeerde wij te overbruggen door te focussen op leaseauto’s die gebruikt worden voor woon-werk verkeer, maar de vraag is of het aantal elektrische auto’s die hierbinnen vallen voldoende capaciteit leveren voor grootschalige netwerkbalancering. Daarnaast wordt er in onderzoeken aangetoond dat de batterijcapaciteit flink kan afnemen bij een toename van op- en ontlaad cycli. Dit kan uiteraard lijden tot een verhoging in de totale kosten van het bezit van een elektrische auto. Er moet daarom iets verzonnen worden om deze kosten te dekken.

Gelukkig zijn er wel wat onderzoeken die laten zien dat het gebruik van een gasturbine voor het balanceren van het elektriciteitsnetwerk duurder is dan het gebruik van elektrische auto’s en is het mogelijk om een adequaat batterijmanagementsysteem in te zetten die degradatie tegengaat door, onder andere, warmteproductie te minimaliseren.

Toekomstig onderzoek zou dus gericht kunnen worden op het in kaart brengen van de totale kosten en baten van een elektrische auto wanneer deze ingezet wordt voor V2G om zo de ‘total cost of ownership’ te berekenen. Naast dit kostenplaatje te vergelijken met het kostenplaatje van conventionele auto’s, is het ook interessant om te kijken hoeveel flexibiliteit elektrische auto’s kunnen opvangen ten opzichte van gasturbines. Dit om te onderzoeken of V2G gasturbines kan vervangen of, ten minste, kan concurreren met gasturbines.

Uiteindelijk is het ons niet gelukt om een podiumplek te veroveren. Ons team (3 leden) was helaas te klein in vergelijking met andere teams (6+ leden) en ons team beschikte niet over voldoende complementaire skills om binnen 48 uur tot een complete oplossing te komen die werd ondersteund door het simulatiemodel.

Onze tip aan mensen die geïnteresseerd zijn om mee te doen aan een hackaton: Zorg ervoor dat je een multidisciplinair team vormt welke in staat is om te programmeren (minimaal 2 personen), data te analyseren (minimaal 2 personen) , innovatieve ideeën  te vertalen naar een business case (minimaal 1 persoon) en het eindproduct grafisch kan vormgeven (minimaal 1 persoon).”

Al met al kijken we terug op de hackaton als een hele leuke en leerzame ervaring.” Esteban Willemse

Share this article

Schrijf een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *